#php,#php beginer,#php string,#strlen,#strpos,#implode,#explode
Xử lý chuỗi trong PHP – các hàm cơ bản cho người mới bắt đầu

Nội dung hướng dẫn:
//Quy tắc trong chuỗi, các hàm xử lý chuỗi trong lập trình PHP
//$str=”xin chao”;
//$str=’xin chao’;

//echo strlen(“xin chao”);//8
//echo substr(“xin chao”,4,4);//chao
//echo $str1;//xin chao cac ban
//echo strpos(“xin chao cac ban”,”cac”);
//echo rtrim(“xin chao cac ban”,”xn”);
//ltrim();
//rtrim();
//echo strtoupper(“xin chao”);
//echo strtolower(“Xin Chao”);
//echo str_word_count(“xin chao cac ban”);//4
//echo str_repeat(“xin chao “,3);
//echo ucfirst(“xin chao”);
//echo lcfirst(“Xin chao”);
//var_dump(explode(” “,”xin chao cac ban”));//tra ve 1 mang
//echo implode(“-“,array(“xin”,”chao”,”cac”,”ban”));//tra ve 1 chuoi

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

12 Comments

hienthuy quocphientau

April 23, 2020

mình tính học lập trình web cơ bản. chắc chọn php quá

Reply

Chiến Lương

April 23, 2020

ad hướng dẫn dễ hiểu lắm

Reply

Nam Đỗ

April 23, 2020

thấy code chạy được vui quá trời

Reply

haiquy chuongthihau

April 23, 2020

em gõ localhost không hiện ra như của anh hu hu

Reply

haiquy chuongthihau

April 23, 2020

Okie hay lam chú

Reply

hienthuy quocphientau

April 23, 2020

Okie hay lam chú

Reply

Nguyen Nguyen

April 23, 2020

hay quá bạn toi

Reply

vui hat

April 23, 2020

sao code mình k trả kết quả : chào các bạn, mà hiện y nguyên dòng code :((

Reply

quyet vunhu

April 23, 2020

sao localhost cua mình nó không hiện lên

Reply

monghoan thanhdainhien

April 23, 2020

localhost của cháu ko hiển thị xin chào các bạn

Reply

haiquy chuongthihau

April 23, 2020

cháu kiếm cái này cả tháng

Reply

haiquy chuongthihau

April 23, 2020

hay qua. cam on chu con da lam dc ^^

Reply

Leave a Reply