Get(Free,Donate) Video có phần nhập chữ nên hơi lâu, mình đã tăng X3 lần, nếu các bạn thấy vẫn chậm thì chỉnh thêm x2 từ Youtube lên, …
*** Văn bản *** Dài lê thê *** Cầm tay chỉ làm thì có tý tẹo ***
Cài đặt với USB Boot.
Nhấn F12 khi máy tính khởi động.
Dùng 2 phím Lên / Xuống để chọn USB.
Nhớ là chọn Try Ubuntu…

Có 2 loại lựa chọn:
– Có UEFI: cho ổ cứng GPT.
– Ko có chữ UEFI: cho ổ cứng MBR.
Ổ cứng GPT là ổ chỉ có 1 loại phân vùng chính.
Ổ cứng MBR là ổ có 2 loại phân vùng chính, phụ.

– Nếu máy tính cài đặt Windows OS đầu tiên từ ổ cứng trắng thì nó sẽ tạo ổ cứng MBR. Từ Linux OS thì có thể lựa chọn là MBR hay GPT.
– Ổ cứng GPT sẽ tốt hơn ổ MBR khi phân vùng, và cài đặt nhiều OS.
– Nếu không có dữ liệu quan trọng thì khi cài đặt Linux OS cứ xóa hết dữ liệu, định dạng sang ổ cứng GPT.
– Trên ổ cứng thì Linux OS sẽ cài trên 1 phân vùng ext4, khoảng 50GB, còn lại thì để trống hoặc tạo phân vùng chứa dữ liệu ở NTFS.

(*Chú ý*)
Trong video này mình sẽ cài đặt Ubuntu Linux OS, vì nó tốt nhất ^^, bằng tiếng Việt, và chậm để mọi người có thể thấy rõ.
Các bước:
1. Chọn ngôn ngữ cài đặt.
2. Chọn Dùng thử = Try.
3. Mở Danh sách ứng dụng và tìm Gparted.
4. Mở Gparted để chỉnh ổ cứng.
– Kiểm tra ổ GPT hay MBR, hoặc tạo GPT.
— Tạo Ổ GPT: Device/Create Partition Table…
— Chọn GPT và nhấn Apply.
– Tạo 1 phân vùng ext4 để cài Linux OS.
– Tạo phân vùng NTFS để chứa dữ liệu.
– Nhấn dấu tích xanh để hoàn thành.
– Chọn Apply để chạy tiếp.
– Chọn Close để xong.

5. Cài Linux OS vào phân vùng ext4 đã tạo.
– Chạy ứng dụng Cài đặt OS ở ngoài màn hình.
– Tiếp tục.
– Tích vào 2 ô trong Chuẩn bị, nếu có mạng thì nó tải cập nhật luôn, còn không thì không sao.
– Tiếp tục.
– Kiểu cài đặt:
— Chọn Vài thứ khác và nhấn Tiếp tục.
— Chọn phân vùng ext4 và Đổi…(Chuột phải hoặc vào nút Đổi ở phía dưới).
— Dùng làm: Chọn Hệ thống… ext4.
— Điểm Lắp: Chọn /. Cái này quan trọng.
— Nhấn OK, Tiếp tục.
++ Giờ bấm Cài đặt ngay.
– Tiếp tục, Tiếp tục… Tiếp tục.
6. Vị trí và múi giờ.
– Chọn Ho Chi Minh.. rồi Tiếp tục.
7. Chọn Kiểu bàn phím.
– Tiếng Anh(Mỹ), Tiếp tục.
8. Tạo tài khoản người dùng.
Tên : Tiếng Anh không ký tự đặc biệt.
Mật khẩu: Phải nhớ để đăng nhập hoặc cài/gỡ ứng dụng. Nếu quên thì mệt. Cứ đặt gọn là 12345678 ^^!
– Chọn Tự động đăng nhập để không phải nhập mật khẩu khi đang nhập.
– Tiếp tục.
9. Xong. Đợi máy tải cập nhật và cài OS vào phân vùng là xong.
——————-
Làm thế nào để gõ tiếng Việt trong Linux OS?
Làm ví dụ trên OS mới luôn đây.

Mình chỉ dùng Ubuntu nên nó là thế này.

Bạn mở ứng dụng chạy lệnh(Terminal).
Nhập sudo apt install ibus-unikey
Nhập mật khẩu để nó tải từ mạng về rồi cài là có.
Sau khi cài xong thì nhập sudo ibus restart. Để nó cập nhật lại cái iBus. Hoặc Phải khởi động lại máy.
Sau đó vào cài đặt để thêm vào phương thức nhập.
Region & Language/Input Sources.
Tìm Vietnamese (Unikey).
Hoặc: Tiếng Việt(Bấm vào để ra 2 cái chọn)
– Chọn cái Tiếng Việt (Unikey) ^^!
Add là có.
Khi nhập thì bạn nhấn Ctrl để thoát từ đang nhập(Có gạch chân ^^!). Nó không xịn như bộ gõ bên Windows OS vì Dev hết tiền ^^! vòi mà khó.

Chuyển cách nhập thì 2 phím: Windows + Space.

(*Chú ý*): Chỉ có thể chạy cài đặt trên 1 app tại 1 thời điểm, nên không thể vừa cài trên Ubuntu Store cùng với trên Cửa sổ dòng lệnh.

Xong. Chả biết ghi bao lâu rồi.

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-linux/

Leave a Reply