Chào mừng các bạn đã đến với BéoGL

*Donate cho mình: unghotoi.com/beogl
– Hãy donate để mình có thể mua 1 chiếc máy chơi game khác để ra những video chất lượng nhá các bạn ^^

– Mình là (G) và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi “Game Output” của minecraft
– “Game output” là một lỗi khá khổ biến dành cho các bạn mới tải minecraft
– Nhưng đừng quên like và subscribe cho channel của mình và còn quý hơn nữa là phải shareeeeeeeeee nhá :))

Làm cách nào tìm mình xD:
Youtube:
Facebook:
Twitter:….
Twitch:…

Hẹn gặp lại trong các video sau nhá :)))

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/game/

36 Comments

Gamer Roblox

April 16, 2020

em làm không được anh ạ

Reply

TV Play

April 16, 2020

em thi dang bi loi phien ban 1.1.4.4

Reply

lâm

April 16, 2020

tải 7.0 thì vào minecraft lại thông báo là cần 1.8.0 tải java cao hơn thì lại lỗi input

Reply

Dương Nguyệt Minh

April 16, 2020

em chuyển từ 1 phần trống ổ E sang ổ C thì nó bay màu luôn ổ E :v toang em rồi

Reply

NatsuVN

April 16, 2020

nếu nó bị at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
thì sao?

Reply

Sói Vũ trụ

April 16, 2020

thanks nhiuf

Reply

sang nguyen

April 16, 2020

minh ko có Roaminh :V

Reply

Nhok's Ender

April 16, 2020

thank ad

Reply

JAY GAMING TV

April 16, 2020

mình win 10 hãng hp còn làm dc ko vậy bạn

Reply

Trí nguyễn

April 16, 2020

2 cách của anh em làm mà nó vẫn để như vậy???

Reply

Thùy Huỳnh

April 16, 2020

anh ơi em cx bị ghi chữ output nhưng nó khác anh anh giúp em fix vs

Reply

Bich Le

April 16, 2020

Tôi chưa đc

Reply

Trần Minh Nghĩa

April 16, 2020

cám ơn anh nha

Reply

ProVN Roblox

April 16, 2020

the con minecraft 1.14 thi sao tim mai ko thay VBOs

Reply

Ausin Minecraft

April 16, 2020

:(((((((( làm thì làm dc r mất hết sever còn mất hết nick nữa chứ :((

Reply

HOÀNG giáp

April 16, 2020

mk ấn vào game ấn play có cứ preparing mãi
ai giúp mk đi

Reply

Pro Channel

April 16, 2020

ko duoc

Reply

NOOB zPvPz

April 16, 2020

Ko đc

Reply

Anh Khoa

April 16, 2020

mình làm đc rồi cảm mơn bạn <3 like sub luôn

Reply

End

April 16, 2020

mình làm không được

Reply

StormZobi_VN

April 16, 2020

k dc

Reply

Blvck Dino

April 16, 2020

Cảm ơn Anh nhiều nha tặng anh 1 LIKE và 1 Đăng Kí

Reply

Q GamingTv

April 16, 2020

mobs j cung choi dc nhung cai mods electroblobs wizard la bi carsh report nhu ne ne no vo man hinh minecraft no load mobs xog vua vo man hinh thi bi carsh report lun xem the nao fix ho em vs :<

2019-08-21 09:35:23,711 WARN Unable to instantiate org.fusesource.jansi.WindowsAnsiOutputStream
2019-08-21 09:35:23,715 WARN Unable to instantiate org.fusesource.jansi.WindowsAnsiOutputStream

[09:35:24] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Loading tweak class name net.minecraftforge.fml.common.launcher.FMLTweaker

[09:35:25] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Using primary tweak class name net.minecraftforge.fml.common.launcher.FMLTweaker

[09:35:25] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Calling tweak class net.minecraftforge.fml.common.launcher.FMLTweaker

[09:35:25] [main/INFO] [FML]: Forge Mod Loader version 12.18.3.2511 for Minecraft 1.10.2 loading

[09:35:25] [main/INFO] [FML]: Java is Java HotSpot(TM) Client VM, version 1.8.0_211, running on Windows 7:x86:6.1, installed at C:Program FilesJavajre1.8.0_211

[09:35:26] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Loading tweak class name net.minecraftforge.fml.common.launcher.FMLInjectionAndSortingTweaker

[09:35:26] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Loading tweak class name net.minecraftforge.fml.common.launcher.FMLDeobfTweaker

[09:35:26] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Calling tweak class net.minecraftforge.fml.common.launcher.FMLInjectionAndSortingTweaker

[09:35:26] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Calling tweak class net.minecraftforge.fml.common.launcher.FMLInjectionAndSortingTweaker

[09:35:26] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Calling tweak class net.minecraftforge.fml.relauncher.CoreModManager$FMLPluginWrapper

[09:35:36] [main/INFO] [FML]: Found valid fingerprint for Minecraft Forge. Certificate fingerprint e3c3d50c7c986df74c645c0ac54639741c90a557

[09:35:36] [main/INFO] [FML]: Found valid fingerprint for Minecraft. Certificate fingerprint cd99959656f753dc28d863b46769f7f8fbaefcfc

[09:35:36] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Calling tweak class net.minecraftforge.fml.relauncher.CoreModManager$FMLPluginWrapper

[09:35:36] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Calling tweak class net.minecraftforge.fml.common.launcher.FMLDeobfTweaker

[09:35:39] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Loading tweak class name net.minecraftforge.fml.common.launcher.TerminalTweaker

[09:35:39] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Calling tweak class net.minecraftforge.fml.common.launcher.TerminalTweaker

[09:35:39] [main/INFO] [LaunchWrapper]: Launching wrapped minecraft {net.minecraft.client.main.Main}

2019-08-21 09:35:41,065 WARN Unable to instantiate org.fusesource.jansi.WindowsAnsiOutputStream

2019-08-21 09:35:41,163 WARN Unable to instantiate org.fusesource.jansi.WindowsAnsiOutputStream

2019-08-21 09:35:41,171 WARN Unable to instantiate org.fusesource.jansi.WindowsAnsiOutputStream

[09:35:42] [Client thread/INFO]: Setting user: lololo

[09:35:55] [Client thread/INFO]: LWJGL Version: 2.9.4

[09:36:15] [Client thread/INFO] [STDOUT]: [net.minecraftforge.fml.client.SplashProgress:start:223]: —- Minecraft Crash Report —-

// This doesn't make any sense!

Time: 8/21/19 9:36 AM

Description: Loading screen debug info

This is just a prompt for computer specs to be printed. THIS IS NOT A ERROR

A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:

—————————————————————————————

— System Details —

Details:

Minecraft Version: 1.10.2

Operating System: Windows 7 (x86) version 6.1

Java Version: 1.8.0_211, Oracle Corporation

Java VM Version: Java HotSpot(TM) Client VM (mixed mode), Oracle Corporation

Memory: 151414728 bytes (144 MB) / 296779776 bytes (283 MB) up to 523501568 bytes (499 MB)

JVM Flags: 6 total; -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Xmx512M -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -Xmn128M

IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0

FML:

Loaded coremods (and transformers):

GL info: ' Vendor: 'Intel' Version: '2.1.0 – Build 8.15.10.2555' Renderer: 'Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family'

[09:36:15] [Client thread/INFO] [FML]: MinecraftForge v12.18.3.2511 Initialized

[09:36:16] [Client thread/INFO] [FML]: Replaced 231 ore recipes

[09:36:18] [Client thread/INFO] [FML]: Found 0 mods from the command line. Injecting into mod discoverer

[09:36:18] [Client thread/INFO] [FML]: Searching C:UsersAdministratorAppDataRoaming.minecraftmods for mods

[09:36:18] [Thread-6/INFO] [FML]: Using sync timing. 200 frames of Display.update took 777488615 nanos

[09:36:21] [Client thread/INFO] [mercurius_updater]: Mod mercurius_updater is missing the required element 'name'. Substituting mercurius_updater

[09:36:27] [Client thread/INFO] [FML]: Forge Mod Loader has identified 5 mods to load

[09:36:28] [Client thread/INFO] [FML]: Attempting connection with missing mods [mcp, FML, Forge, mercurius_updater, wizardry] at CLIENT

[09:36:28] [Client thread/INFO] [FML]: Attempting connection with missing mods [mcp, FML, Forge, mercurius_updater, wizardry] at SERVER

[09:36:34] [Client thread/INFO]: Reloading ResourceManager: Default, FMLFileResourcePack:Forge Mod Loader, FMLFileResourcePack:Minecraft Forge, FMLFileResourcePack:mercurius_updater, FMLFileResourcePack:Electroblob's Wizardry

[09:36:34] [Client thread/INFO] [FML]: Processing ObjectHolder annotations

[09:36:34] [Client thread/INFO] [FML]: Found 564 ObjectHolder annotations

[09:36:34] [Client thread/INFO] [FML]: Identifying ItemStackHolder annotations

[09:36:34] [Client thread/INFO] [FML]: Found 0 ItemStackHolder annotations

[09:36:34] [Client thread/INFO] [FML]: Applying holder lookups

[09:36:34] [Client thread/INFO] [FML]: Holder lookups applied

[09:36:34] [Client thread/INFO] [FML]: Applying holder lookups

[09:36:35] [Client thread/INFO] [FML]: Holder lookups applied

[09:36:36] [Client thread/INFO] [FML]: Applying holder lookups

[09:36:36] [Client thread/INFO] [FML]: Holder lookups applied

[09:36:37] [Client thread/INFO] [FML]: Configured a dormant chunk cache size of 0

[09:36:37] [Client thread/INFO] [mercurius]: Version Number exists, Using it: 1.9.4-1.0.5.24

[09:36:37] [Client thread/INFO] [mercurius]: File exists, Checking hash: C:UsersAdministratorAppDataRoaming.minecraftlibrariesnetminecraftforgeMercurius1.9.4-1.0.5.24Mercurius-1.9.4-1.0.5.24.jar

[09:36:37] [Forge Version Check/INFO] [ForgeVersionCheck]: [Forge] Starting version check at http://files.minecraftforge.net/maven/net/minecraftforge/forge/promotions_slim.json

[09:36:37] [Client thread/INFO] [mercurius]: Hash matches, Skipping download: 044c04ab8b8970752ef618d45213f62a3b66cab4

[09:36:37] [Client thread/INFO] [mercurius]: Mercurius Jar contains all signed files! Continueing loading!

[09:36:38] [Client thread/INFO] [wizardry]: Setting up main config

[09:36:38] [Client thread/INFO] [FML]: Applying holder lookups

[09:36:38] [Client thread/INFO] [FML]: Holder lookups applied

[09:36:38] [Client thread/INFO] [FML]: Injecting itemstacks

[09:36:38] [Client thread/INFO] [FML]: Itemstack injection complete

[09:36:39] [Forge Version Check/INFO] [ForgeVersionCheck]: [Forge] Found status: AHEAD Target: null

[09:36:47] [Sound Library Loader/INFO]: Starting up SoundSystem…

[09:36:48] [Thread-9/INFO]: Initializing LWJGL OpenAL

[09:36:48] [Thread-9/INFO]: (The LWJGL binding of OpenAL. For more information, see http://www.lwjgl.org)

[09:36:55] [Thread-9/INFO]: OpenAL initialized.

[09:36:55] [Sound Library Loader/INFO]: Sound engine started

[09:37:09] [Client thread/INFO] [FML]: Max texture size: 4096

[09:37:09] [Client thread/INFO]: Created: 16×16 textures-atlas

[09:37:13] [Client thread/INFO] [wizardry]: Setting up spells config for 140 spells

[09:37:14] [Client thread/INFO] [FML]: Injecting itemstacks

[09:37:14] [Client thread/INFO] [FML]: Itemstack injection complete

[09:37:16] [Client thread/INFO] [FML]: Forge Mod Loader has successfully loaded 5 mods

[09:37:16] [Client thread/INFO]: Reloading ResourceManager: Default, FMLFileResourcePack:Forge Mod Loader, FMLFileResourcePack:Minecraft Forge, FMLFileResourcePack:mercurius_updater, FMLFileResourcePack:Electroblob's Wizardry

Reply

Vũ Long Nguyễn

April 16, 2020

cai updating mc cua em sao no lau the nhi ah

Reply

Best Music

April 16, 2020

DudeWTF =)) trong minedihoa nè MC_TOWER – Mushroom – MC_VNTOW nè

Reply

Nguyễn Dũng

April 16, 2020

thank kiu a nha 😉

Reply

TWEO 1189

April 16, 2020

em vẫn ko chơi đc

Reply

TWEO 1189

April 16, 2020

mong anh trả lời

Reply

TWEO 1189

April 16, 2020

em ko có roaming thì sao anh

Reply

Bùi Văn Ngọc Hưng

April 16, 2020

không được mình làm mãi mak ko đc

Reply

Hia Văn

April 16, 2020

co tai duockhong anh

Reply

jIB๖ۣۜI๖ۣۜ๖ۣۜNH๖ۣۜ๖ۣۜOI k

April 16, 2020

mình vẫn k làm đc bạn

Reply

LQ Moba Cường

April 16, 2020

bị sổ mũi còn làm video

Reply

Quang Phạm

April 16, 2020

Vẫn vậy

Reply

Socvodich gamming

April 16, 2020

sao mik win7 máy mik tải game j về cũng bị lội là sao ae ơi….

Reply

Lâm Phạm

April 16, 2020

Anh giúp em sửa lỗi này
—- Minecraft Crash Report —-

// But it works on my machine.

Time: 5/23/19 3:25 PM

Description: Initializing game

org.lwjgl.LWJGLException: Pixel format not accelerated

at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method)

at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52)

at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:247)

at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:306)

at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:848)

at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:757)

at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:739)

at bib.at(SourceFile:635)

at bib.aq(SourceFile:458)

at bib.a(SourceFile:404)

at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:123)

A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:

—————————————————————————————

— Head —

Thread: Client thread

Stacktrace:

at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method)

at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52)

at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:247)

at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:306)

at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:848)

at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:757)

at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:739)

at bib.at(SourceFile:635)

at bib.aq(SourceFile:458)

— Initialization —

Details:

Stacktrace:

at bib.a(SourceFile:404)

at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:123)

— System Details —

Details:

Minecraft Version: 1.12.2

Operating System: Windows 10 (amd64) version 10.0

Java Version: 1.8.0_211, Oracle Corporation

Java VM Version: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation

Memory: 13918600 bytes (13 MB) / 152838144 bytes (145 MB) up to 1060372480 bytes (1011 MB)

JVM Flags: 6 total; -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Xmx1G -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -Xmn128M

IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0

Launched Version: 1.12.2

LWJGL: 2.9.4

OpenGL: ~~ERROR~~ RuntimeException: No OpenGL context found in the current thread.

GL Caps:

Using VBOs: Yes

Is Modded: Probably not. Jar signature remains and client brand is untouched.

Type: Client (map_client.txt)

Resource Packs:

Current Language: ~~ERROR~~ NullPointerException: null

Profiler Position: N/A (disabled)

CPU: <unknown>

Reply

Leave a Reply