Mục đích mình tạo những video này là để chia sẽ những kiến thức về Linux cho các bạn có hứng thú với system, đồng thời mong nhận được những nhận xét của các bạn về nội dung mà mình đã chia sẽ để chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển.

Tutorial Shellscript – Steve Parker:

Sau những bài trên tutorial, nếu cảm thấy cần mình sẽ giới thiệu thêm những kiến thức liên quan đến bài viết mà không được đề cập trong tutorial.

Các bạn cũng có thể tham khảo video giới thiệu cơ bản về shell script của mình tại:

Nội dung file script phần exercise các bạn có thể tham khảo:
#!/bin/sh
echo -e ‘e[1;31mPay attention!ne[0;45mHAPPY NEW YEAR!e[0ma’ [redirection] output.txt
Các bạn chú ý là khi dùng option -e, hệ thống vẫn hiểu các ký tự đi sau backslash () đặt trong nháy đơn (‘)

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-linux/

1 Comment

Thành Luân Phan

May 19, 2020

Exercise nho nhỏ:
Viết một script được đặt tên bất kỳ:
– Nội dung của script chỉ bao gồm một dòng duy nhất với câu lệnh echo (không tính #!/bin/sh)
– Khi thực hiện script này sẽ tạo ra một file output.txt
– Khi cat file output.txt sẽ được 2 dòng, dòng đầu tiên là "Pay attention!" chữ đỏ, dòng thứ 2 là "HAPPY NEW YEAR!" được tô màu tím. Đồng thời cũng play 1 tiếng chuông khi thực hiện cat file này ra

Reply

Leave a Reply