Thư mục app : chứa mã nguồn của ứng dụng mà chúng ta sẽ viết trong laravel tại
đây chứa phần lớn source code xử lý logic , helper và điều hướng controller …
Thư mục bootstrap : chứa các file hệ thống quan trọng cho quá trình khởi động
Thư mục config : chứa các file cấu hình cho ứng dụng như xác thực , cache , mail ,
cơ sở dữ liệu …
Thư mục database : chứa các file migration và seeder
Thư mục public : chứa file index.php và các file tài sản như css js sass less …
Thư mục resource : chứa view và blade
Thư mục routes : chứa các file route
Thư mục storage : chứa các file cần lưu trữ như cache , session , logs …
Thư mục vendor : chứa core laravel và thư viện
————
KẾT NỐI VỚI ĐỨC
Web:
Fanpage:
Fb:
#Nguyễn_Văn_Đức #code_dạo

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

2 Comments

Vinh Trần

April 24, 2020

cảm ơn anh!

Reply

Tran Phuong Trinh

April 24, 2020

Thầy ngồi nhìn tướng ngon thế

Reply

Leave a Reply