#share4happy #MongoDB #json #noSQL #blink #Ethereum #ESP32 #DHT11
Đây là seri bài hướng dẫn “Sử dụng Smart contract lưu trữ thông tin. Thông tin được Xây dựng hệ thống thu thập nhiệt độ, độ ẩm
0. Hướng dẫn cài đặt Arduino và thư viện ESP32 – thử nghiệm với blink

1. Hướng dẫn đo nhiệt độ và độ ẩm với module ESP32 và cảm biến DHT11
2. Hướng dẫn đăng ký MongoDB Cloud và thiết lập database

3. Tạo server nodejs và kết nối với MongoDB

4. Lập trình ESP32 gửi dữ liệu lên server

5. Thiết lập hệ thống blockchain Ethereum
Cách 1 dùng với hệ điều hành Xubuntu:
Cách 2 dùng với hệ điều hành Windows:
6. Hướng dẫn lập trình smart contract quản lý dữ liệu

7. Xây dựng API lưu dữ liệu lên MongoDB

8. Thiết kế website gọi API lấy dữ liệu và hiển thị

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

Leave a Reply