Tác dụng code là xóa các file tạm trong máy như: thư mục Temp, lịch sử Recent places, xóa Prefetch, …

Vào Start – All Program – Accessories – Click chuột phải vào Notepad chọn Run Administator
Bạn có thể xem hướng dẫn cụ thể tại trang:

– Copy đoạn mã bên dưới và dán vào Notepad sau đó lưu lại dưới tên bất kỳ với đuôi mở rộng .bat (Ví dụ: don rac.bat)

@echo off
color 0C echo Bắt đầu quá trình xóa các file rác Windows
del /f /s /q %systemdrive%*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%*._mp
del /f /s /q %systemdrive%*.log del /f /s /q %systemdrive%*.gid
del /f /s /q %systemdrive%*.chk
del /f /s /q %systemdrive%*.old del /f /s /q %systemdrive%recycled*.*
del /f /s /q %windir%*.bak
del /f /s /q %windir%prefetch*.* rd /s /q %windir%temp & md %windir%temp
del /f /q %userprofile%cookies*.*
del /f /q %userprofile%recent*.*
del /f /s /q “%userprofile%Local SettingsTemporary Internet Files*.*” del /f /s /q “%userprofile%Local SettingsTemp*.*”
del /f /s /q “%userprofile%recent*.*”
echo Quá trình dọn dẹp giác đã hoàn tất!
pause

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

3 Comments

phong tốc độ... chivas

May 22, 2020

Hay nhỉ trước giờ mình toàn phải dùng phần mềm C-Cleaner, giờ có đoạn code này của bạn không phải cài phần mềm không lo chậm máy nữa, cảm ơn bạn nhé.

Reply

Hướng dẫn Mail

May 22, 2020

Hay

Reply

Chinh Trib92

May 22, 2020

Code này dùng tiện á

Reply

Leave a Reply