JOIN là phép kết nối dữ liệu từ nhiều bảng lại với nhau. Khi bạn cần truy vấn các cột dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau để trả về trong cùng một tập kết quả, bạn cần dùng JOIN. Đây có lẽ là chức năng được dùng nhiều nhất khi lập trình T-SQL. Nó giúp tái hiện lại thông tin thế giới thực từ dữ liệu lưu trữ trong mô hình quan hệ. Ví dụ, bạn cần JOIN bảng BanHang với bảng SanPham thông qua SanPhamID để lấy về thông tin đầy đủ của một đơn hàng bao gồm cả tên sản phẩm, vì người dùng cần quan tâm đến sản phẩm đó là gì thay vì mã hiệu của nó.
SQL Server cung cấp các kiểu JOIN là INNER JOIN, OUTER JOIN, và CROSS JOIN.

INNER JOIN trả về kết quả là các bản ghi mà trường được join ở hai bảng khớp nhau, các bản ghi chỉ xuất hiện ở một trong hai bảng sẽ bị loại.

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

4 Comments

Bay Muigioso

April 24, 2020

đm làm như lol phí thời gian vl

Reply

Jack

April 24, 2020

vl kịch câm

Reply

quyen tran

April 24, 2020

cho mình link join 4 bảng với

Reply

Thanh Huyền

April 24, 2020

cho mình hỏi. nếu lập bảng mà cần 2 khóa chính thì làm kiểu gì bạn. mình lập bảng chỉ làm đc 1 khóa thui ak, làm 2 khóa chạy bị sai ngay , bạn chỉ giúp mình với 🙂

Reply

Leave a Reply