Phần tử head là nơi chứa meta data của trang html. Nó chứa:
– Thẻ title: Tiêu đề của trang web (hiện trên tab trình duyệt)
– Thẻ base: Địa chỉ mặc định và target mặc định cho link
– Thẻ link: Gắn một tài liệu khác vào trang html
– Thẻ meta: Chứa description, author, charset, keywords
– Thẻ script: Client side script hoặc link đến file script .js
– Thẻ style: Chứa internal style (css)
Xem full list về HTML tại đây:
Xem hoạt hình tớ làm:
Masha Crying Spiderman her Lollipop, Elsa her Bear, Peppa pig, Hulk shoot

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

Leave a Reply