– Giải thích về cách vào trang mạng để lấy bản ISO xuống máy
– Lấy phần mềm để rập vào thẻ USB
– Kiểm chứng phần mềm tải về dùng hàm băm SHA256

Một số đường kết nối nhắc đến trong các phim:

Tải về :
Phần mềm viết bản ISO vào thẻ USB trên Windows:
Công cụ certUtil của Windows:
Trang nói về tùy chọn ‘toram’ để chép toàn bộ hệ điều hành vào bộ nhớ và chạy từ đó:
Các trang hướng dẫn sử dụng dòng lệnh trên Linux:
Trang hướng dẫn về phần mềm ‘timeshift’ để rập hệ điều hành theo thời khắc:
Trang về ‘fd: File Descriptor’ và stdin:0, stdout:1, stderr:2 :
Trang về ‘redirection’ đổi hướng xuất, nhập của luồng trong khi xử lý các lệnh và dữ liệu chúng cung cấp:
Phim hướng dẫn sử dụng timeshift chi tiết hơn, trong tiếng Anh: (

Có một loạt phim hướng dẫn về sử dụng Linux rất tốt ở đây, giảng bằng tiếng Anh:

Sau khi cài đặt xong và thi hành ‘sudo apt upgrade’ và thấy là mạng wifi của mình không còn hoạt động nữa thì có thể sử dụng lệnh:

sudo modprobe rtl8723be ant_sel=1

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-linux/

1 Comment

Đào Quang Vũ

April 18, 2020

Bác Hoang Tran ơi, bác làm mấy bài hướng dẫn sketchup, v-ray, lumion. E thích nhất bác hướng dẫn sketchup

Reply

Leave a Reply