[Khóa học sử dụng SQL server] – Bài 18: Group by| HowKteam

Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký theo dõi kênh, like, share cho mọi người cùng tham gia nhé.

Muốn ủng hộ mình các bạn có thể nhấn vào quảng cáo hiện lên và load xong để mình được ít tiền duy trì nhé.
Cảm ơn mọi người.

Bài trước:
[Khóa học sử dụng SQL server] – Bài 17: Truy vấn lồng| HowKteam

Bài sau:
[Khóa học sử dụng SQL server] – Bài 19: Group by – Having| HowKteam

Tập hợp khóa học lập trình cơ bản đến nâng cao.
Tham gia group để cập nhật thêm thông tin cũng như tham gia khóa học online miễn phí.

Group FB:
Website:

Danh sách phát:

C++:
Lập trình C++:
Bài toán kinh điển C++:

C#:
Lập trình C#:
Lập trình C# WinForms:
Lập trình ASP.NET MVC:

Java:
Lập trình Java:
Lập trình Android:

Game:
Lập trình Unity 3D:

Office:
Office Word 2016:
Office Excel 2016:
Office Power Point 2016:

Products:
Game Caro C# Winforms:
Game Flappy Bird Unity 3D:
Game bắn Zombies Unity 3D:
Game Doge Unity 3D:
App lập lịch C# Winforms:
App từ điển nói C# Winforms:
App quản lý quán Cafe C# Winforms:
App key logger C# Winforms:

Stream:
Kỹ thuật:
Kinh nghiệm:

Âm thanh:
Two Step From Hell Colors Of Love

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

15 Comments

K team

April 19, 2020

Để ủng hộ Kteam các bạn xem bài viết tại website Howkteam.com và click quảng cáo để hỗ trợ team có kinh phí duy trì nhé!
www.howkteam.com/course/Su-dung-SQL-server/Group-By-trong-SQL-Server-1399
Nếu bạn thấy bổ ích, đừng quên chia sẻ để lan truyền GIÁO DỤC MIỄN PHÍ đến cộng đồng!
Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng Kteam

Reply

Trang Huỳnh

April 19, 2020

"ghê chưa, ghê chưa" mỗi lần tới đây em thấy mắc cười :vv. Nhưng mà anh giảng dễ hiểu ạ, cảm ơn anh

Reply

Đức Thiện Nguyễn

April 19, 2020

vừa quay video + vừa render video, máy trâu quá ad ơi

Reply

Giang Nguyen

April 19, 2020

Phần giải 3 bài tập của mình, mọi người tham khảo nhé:
USE HowKteam
GO
— 1. XUẤT RA TÊN GIÁO VIÊN, SỐ LƯỢNG NGƯỜI THÂN CỦA GIÁO VIÊN ĐÓ
SELECT dbo.GIAOVIEN.MAGV, dbo.GIAOVIEN.HOTEN, COUNT(*) AS N'SỐ LƯỢNG NGƯỜI THÂN' FROM dbo.GIAOVIEN, dbo.NGUOITHAN
WHERE dbo.GIAOVIEN.MAGV = dbo.NGUOITHAN.MAGV
GROUP BY GIAOVIEN.MAGV, HOTEN

— 2. XUẤT RA TÊN GIÁO VIÊN VÀ SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI ĐÃ HOÀN THÀNH MÀ NGƯỜI ĐÓ THAM GIA
SELECT dbo.GIAOVIEN.MAGV, dbo.GIAOVIEN.HOTEN, COUNT(*) AS N'SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI ĐÃ HOÀN THÀNH' FROM dbo.GIAOVIEN INNER JOIN dbo.THAMGIADT
ON THAMGIADT.MAGV = GIAOVIEN.MAGV
AND KETQUA = N'Đạt'
GROUP BY GIAOVIEN.MAGV, HOTEN

— 3. XUẤT RA TÊN KHOA CÓ TỔNG SỐ LƯƠNG CỦA GIÁO VIÊN TRONG KHOA LÀ LỚN NHẤT
SELECT TOP(1) dbo.KHOA.MAKHOA, dbo.KHOA.TENKHOA, SUM(dbo.GIAOVIEN.LUONG) AS N'TỔNG LƯƠNG' FROM dbo.GIAOVIEN, dbo.BOMON, dbo.KHOA
WHERE dbo.GIAOVIEN.MABM = dbo.BOMON.MABM
AND dbo.BOMON.MAKHOA = dbo.KHOA.MAKHOA
GROUP BY dbo.KHOA.MAKHOA, dbo.KHOA.TENKHOA
ORDER BY N'TỔNG LƯƠNG' DESC

Reply

Hiệp Nguyễn

April 19, 2020

:))
Bài 1:
select hoten,COUNT(*) as Tongnguoithan from GIAOVIEN as gv, NGUOITHAN as nt

where gv.magv=nt.MAGV

group by hoten

bài 2 :
select hoten,COUNT(*) as Tongsodetaidahoanthanh from GIAOVIEN as gv,THAMGIADT as tg

where gv.MAGV=tg.magv and KETQUA=N'Đạt'

group by HOTEN,ketqua
bài 3 :
SELECT tong.makhoa,max(tongluong) as maxluong

FROM

(

SELECT KH.MAKHOA,SUM(LUONG) as tongluong

FROM dbo.GIAOVIEN AS GV, dbo.BOMON AS BM,dbo.KHOA AS KH

WHERE GV.MABM=BM.MABM

AND BM.MAKHOA=KH.MAKHOA

GROUP BY KH.MAKHOA

) AS TONG

WHERE tongluong =

(

SELECT max(tongluong)

FROM

(

SELECT KH.MAKHOA,SUM(LUONG) as tongluong

FROM dbo.GIAOVIEN AS GV, dbo.BOMON AS BM,dbo.KHOA AS

KH

WHERE GV.MABM=BM.MABM

AND BM.MAKHOA=KH.MAKHOA

GROUP BY KH.MAKHOA

) AS TONG

)

group by makhoa

Reply

Spider Man

April 19, 2020

xin ad cái code full của bài này !!!!

Reply

Đức Lê

April 19, 2020

.Mọi người cho em hỏi :Xuất ra tên giáo viên và số lượng đề tài đã hoàn thành mà giáo viên đó đã tham gia ,tức là xuất ra tên giáo viên và số lượng đề tài là mà kết là đạt đúng không ạ

Reply

huy nguyễn

April 19, 2020

rất bổ ích và dễ hiểu..:3

Reply

Hieu Mai

April 19, 2020

AGGREGATE FUNCTION

Reply

Minh Hiển Hoàng

April 19, 2020

cho mình xin cái database để luyện truy vấn cái hoangminhhien.th2006@gmail.com

Reply

Việt Anh Phạm

April 19, 2020

Xuất ra tên giáo viên và số lượng công việc giáo viên đó làm
SELECT HOTEN N'TÊN GIÁO VIÊN', COUNT(*) AS N'SỐ CÔNG VIỆC'
FROM dbo.GIAOVIEN AS GV, dbo.CONGVIEC AS CV, dbo.DETAI AS DT
WHERE DT.GVCNDT = GV.MAGV AND DT.MADT = CV.MADT
GROUP BY GV.MAGV, GV.HOTEN

Reply

Phương Nguyễn

April 19, 2020

All clip very good!!!
Thanks

Reply

Le Trung

April 19, 2020

tks kteam, clips rất hay.

Reply

Dragon

April 19, 2020

em làm như vầy đúng ko anh ? còn cách nào dùng MAX ko anh ?
— 3.xuất ra tên khoa có tổng số lương của giáo viên trong khoa là lớn nhất
SELECT TOP 1 K.TENKHOA , SUM(GV.LUONG) AS N'Tổng lương lớn nhất' FROM dbo.KHOA AS K, dbo.GIAOVIEN AS GV,dbo.BOMON AS BM
WHERE BM.MABM = GV.MABM AND k.MAKHOA = BM.MAKHOA
GROUP BY k.TENKHOA

Reply

Phan Thanh Quyền

April 19, 2020

Cảm ơn Kteam

Reply

Leave a Reply