linux cơ bản, linux căn bản, học linux, học quản trị linux, linux bacsic,

Phần 1: Giới thiệu về hệ điều hành Linux
Bài 1: Giới thiệu khóa học Linux
Bài 2: Giới thiệu lịch sử Linux
Bài 3: Ai sử dụng Linux
Bài 4: Thiết lập môi trường Linux
Bài 5: Đăng nhập vào Linux
Bài 6: Chạy lệnh trên linux và trợ giúp lệnh
Bài 7: Giới thiệu về file system
Bài 8: Các lệnh file system thiết yếu
Bài 9: Đường dẫn tuyệt đối và tương đối
Bài 10: Một vài thủ thuật hữu ích khi gõ lệnh

Phần 2: Làm việc với file
Bài 11: Tạo xóa thư mục, file
Bài 12: Copy, di chuyển, đổi tên file và thư mục
Bài 13: Các lệnh đọc file
Bài 14: Làm việc với trình soạn thảo văn bản vi
Bài 15: Tìm kiếm file trên hệ thống linux
Bài 16: Tạo, xóa người dùng trên linux
Bài 17: Thay đổi người/nhóm sở hữu file
Bài 18: Thay đổi quyền của file bằng chữ
Bài 19: Thay đổi quyền của file bằng số
Bài 20: Dữ liệu vào/ra chuẩn và lỗi
Bài 21: Làm việc với lệnh đường ống (pipes).
Bài 22: Thao tác dữ liệu bằng grep và cut
Bài 23: Bài tập lệnh đường ống grep và cut

Phần 3: Làm việc với hệ thống và mạng
Bài 24: Làm việc với tiến trình
Bài 25: Xem cấu hình hệ thống (cpu, ram, hdd)
Bài 26: Thiết lập cấu hình mạng trên linux
Bài 27: Cài đặt gói tin bằng rpm
Bài 28: Cài đặt gói tin bằng yum
Bài 29: Các câu lệnh troubleshoot mạng cơ bản

Phần 4: Cài đặt và cấu hình các dịch vụ cơ bản
Bài 30: Cài đặt iptables và các luật firewall cơ bản
Bài 31: Tắt SELinux (Security Enhance Linux)
Bài 32: Mô hình cài đặt ứng dụng Web
Bài 33: Cài đặt & cấu hình dịch vụ Web Server (Apache)
Bài 34: Cài đặt & cấu hình Database Server MariaDB
Bài 35: Cài đặt và cấu hình WordPress
Bài 36: Tổng kết khóa học

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-linux/

1 Comment

thao nguyenthi

May 28, 2020

Cho mình hỏi cách thoát khỏi lệnh cat / proc/ cpuinfo

Reply

Leave a Reply