Elive được sinh ra ở Bỉ trước năm 2005 với tư cách là một thí nghiệm cá nhân của người sáng lập để tùy chỉnh một CD trực tiếp Knoppix chạy Enlightenment và với thiết kế dựa trên bản phân phối Evil Entity, nó được gọi là Tezcatlipotix, vì kết quả tốt hơn mong đợi tạo phiên bản công khai
Elive có quyền truy cập vào kho lưu trữ trực tuyến của Debian (Wheezy) và sử dụng kho lưu trữ của riêng mình với hơn 2500 gói bao gồm phần mềm riêng cho Elive, phần mềm bổ sung hoặc gói thay thế các phần mềm mặc định do Debian cung cấp, cải thiện toàn bộ hệ thống và tính toàn vẹn. Elive đi kèm với một bộ phần mềm kèm theo để đáp ứng mọi nhu cầu ví dụ như các chương trình miễn phí như: LibreOffice, Chromium, Iceweasle, Icedove, VLC media player, GIMP, Inkscape, Blender, Skype, Virtual box, Avidemux, …

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-linux/

Leave a Reply