* Đoạn mã:

@echo off
color 0C echo Xoa file rac cho Windows
del /f /s /q %systemdrive%*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%*._mp
del /f /s /q %systemdrive%*.log del /f /s /q %systemdrive%*.gid
del /f /s /q %systemdrive%*.chk
del /f /s /q %systemdrive%*.old del /f /s /q %systemdrive%recycled*.*
del /f /s /q %windir%*.bak
del /f /s /q %windir%prefetch*.* rd /s /q %windir%temp & md %windir%temp
del /f /q %userprofile%cookies*.*
del /f /q %userprofile%recent*.*
del /f /s /q “%userprofile%Local SettingsTemporary Internet Files*.*” del /f /s /q “%userprofile%Local SettingsTemp*.*”
del /f /s /q “%userprofile%recent*.*”
echo Qua trinh quet rac da hoan tat. Cam on ban da theo doi taimienphi.vn!
pause

– Kích đúp chuột vào file .bat vừa tạo và chờ trong giây lát.
Intro thuộc bản quyền của NCN
————————————————————————————————
Tôn trọng bản quyền, không sao chép, sử dụng sản phẩm/tác phẩm khi chưa được sự cho phép của tác giả.

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

1 Comment

Trương Võ Hoàng Long

May 15, 2020

đề nghị : mod gta san andreas một cách đàn hoàn . đúng theo tên kênh . ko làm tào lao

Reply

Leave a Reply