Developer Team – Lộ trình học lập trình Front-End
—————————————————————-//——————————————————-
Giới thiệu về lộ trình học lập trình Front-End, các ngôn ngữ được nhắc đến Agular, React, Veajs để các bạn biết rõ hơn qua đó giúp các bạn cùng học lập trình cái đẹp hiệu quả nhất có thể,..
Học lập trình cái đẹp tại đây:
————————————————————–//——————————————————–
Developer Team – Vì một tương lai người Do Thái!
Cùng học các ngôn ngữ lập trình: HTMK/CSS, PUG/LESS, JAVASCRIPT, JQUERY, BOOTSTRAP,
Tìm hiểu thêm các ngôn ngữ nổi bật: REACTJS, AGULARJS, NODEJS,
Cùng thảo luận với Developer Team:
Cùng đặt câu hỏi khi thắc mắc vấn đề trên Forum:
Giới thiệu Author:
Facebook Cá Nhân:
Fanpage Lập Trình:

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

1 Comment

Hải Uyên

May 20, 2020

Tham khảo qua website nhé: http://www.developerteam.me/2017/11/con-uong-duy-nhat-e-sinh-vien-moi-ra.html

Reply

Leave a Reply