Cài đặt và cấu hình DHCP trên Linux
Các bước thực hiện :
Tiến hành mount đĩa : mount /dev/cdrom /media/
Cài đặt dịch vụ DHCP : rpm -ivh /media/CentOS/dhcp-3 ( ghi vậy rồi tab là ra )
Kiểm tra lại : cat /etc/dhcpd.conf
Xuất hiện đường dẫn của file dhcpd.conf.sample
Copy file mẫu này vào theo đường dẫn /etc/dhcpd.conf :
cp /usr/share/doc/dhcp-3.0.5/dhcpd.conf.sample /etc/dhcpd.conf
bấm y
tiến hành chỉnh sửa file dhcpd.conf : nano /etc/dhcpd.conf
sửa dải IP , subnet mask và đưa vào dải địa chỉ IP dùng cấp phát
trong bài lab này, do chưa có domain nên ta có thể xóa bỏ bớt các dòng domain như trong video, đặt con trỏ chuột tại đầu dòng cần xóa rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + K
sau khi cấu hình xong bấm ctrl + X để ghi lại.
đặt IP cho card mạng : setup
reset card mạng : service network restart
kiểm tra : service dhcpd start = hiện OK là thành công.
Mở 1 máy XP rồi để IP động và kiểm tra ip được cấp phát

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-linux/

Leave a Reply