Đây là cách cài nhiều hệ điều hành Windows trên một máy tính sử dụng ổ cứng dạng MBR.

Không giống như GPT, một ổ cứng dạng MBR chỉ có thể có 4 phân vùng chính đồng nghĩa với việc bạn chỉ có thể cài 4 hoặc ít hơn 4 hệ điều hành theo cách thông thường. Nhưng nếu bạn sử dụng cách này thì có thể giúp bạn cài nhiều và rất nhiều hệ điều hành Windows, Linux…

Lúc cài Windows mình toàn xóa phân vùng cài win và phân vùng System Reserved để tạo lại.
Nếu mà trên ổ cứng chưa có phân vùng System Reserved thì nó sẽ tự tạo cho bạn.

Bạn chỉ cần tạo ra nó thôi chứ khoan hãy cài Windows mà hãy xóa phân vùng cài Windows đi và chỉ cần giữ lại phân vùng System Reserved.
Sau đó bạn thích chia phân vùng ở đâu tùy ý, miễn sao bạn có thể chia được các phân vùng mở rộng (extended partition) kèm theo các ổ con (logical drive) trong đó.

Quay lại phần setup thì bạn hãy chọn các ổ con này để cài Windows.
Lúc này nó sẽ cài Windows vào các ổ con (logical drive), nhưng các thông tin về boot sẽ nằm ở phân vùng System Reserved.

Bạn có thể thử trên máy ảo VirtualBox hoặc VMware trước nhé!

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-linux/

Leave a Reply