Cách xóa file rác máy tính
Vì sao máy tính chạy chậm
Cách làm máy tính chạy nhanh
Cách tăng tốc cho máy tính
Cách khắc phục máy tính chạy chậm
Nguyên Nhân Làm Máy Tính Chạy Chậm
Máy tính ngày càng chạy chậm, nguyên nhân và cách khắc phục
Hướng dẫn khắc phục máy tính bị chậm hiệu quả
Máy tính bị chậm, treo máy? Nguyên nhân và cách khắc phục
Nguyên nhân máy laptop chạy chậm và cách khắc phục
Xoá file rác trong windows
Dọn dẹp máy tính, xóa file rác cho PC, Laptop
Hướng dẫn xóa file rác và dọn dẹp máy tính của bạn
Tổng hợp các cách dọn rác máy tính/ laptop để máy chạy nhanh
Hướng dẫn xóa file rác và dọn dẹp máy tính Windows 7
Cách dọn dẹp file rác để giảm dung lượng ổ C
Xoá file rác, file tạm trong Windows
Hướng dẫn dọn rác máy tính sử dụng hệ điều hành Windows7
Hướng dẫn dọn rác máy tính sử dụng hệ điều hành Windows10
Hướng dẫn dọn rác máy tính sử dụng hệ điều hành WindowsXP
Hướng dẫn dọn rác máy tính sử dụng hệ điều hành Windows8
Hướng dẫn xóa file rác,dọn dẹp máy tính trên Windows 7
Hướng Dấn Cách Xóa File Rác Cải Thiện Tốc Độ Cho PC
Cách dọn dẹp ổ cứng để tăng tốc cho PC, laptop
Dọn dẹp máy tính, xóa file rác không cần phần mềm
Cách Giải Phóng, Dọn Dẹp Ổ Cứng Máy Tính Của Bạn
Cách Giải Phóng, Dọn Dẹp Ổ Cứng Máy Tính Của Bạn, xóa file rác và tăng tốc máy tính

[Tips] Xóa rác trên máy tính

@echo off
color 0C echo Xoa file rac tren he dieu hanh Windows
del /f /s /q %systemdrive%*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%*._mp
del /f /s /q %systemdrive%*.log del /f /s /q %systemdrive%*.gid
del /f /s /q %systemdrive%*.chk
del /f /s /q %systemdrive%*.old del /f /s /q %systemdrive%recycled*.*
del /f /s /q %windir%*.bak
del /f /s /q %windir%prefetch*.* rd /s /q %windir%temp & md %windir%temp
del /f /q %userprofile%cookies*.*
del /f /q %userprofile%recent*.*
del /f /s /q “%userprofile%Local SettingsTemporary Internet Files*.*” del /f /s /q “%userprofile%Local SettingsTemp*.*”
del /f /s /q “%userprofile%recent*.*”
echo Qua trinh quet rac da hoan tat. Cam on ban da theo doi Nhat Tran Vlog!
pause

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

2 Comments

Sang Trịnh Thanh

April 22, 2020

xóa file rác máy tính sẽ tốt cho máy

Reply

Mr eric

April 22, 2020

thank bạn, nhờ bạn máy tính mình đã cải thiện tốc độ

Reply

Leave a Reply