Bài 6: Tìm Hiểu Về View Trong Laravel 5.x – Lập Trình Laravel Khoa Phạm. Kênh Kiến Thức Lập Tình xin giới thiệu đến các bạn yêu mến ngôn ngữ Lập trình PHP Trọn bộ video Hướng Dẫn Tự Học Lập Trình Laravel Framework 5.x Từ A Đến Z của Thầy Khoa Phạm.

Sau khi học xong bộ video này các bạn sẽ được trang bị kiến thức vững chắc về ngôn ngữ lập trình php nói chung và Laravel Framework 5.x nói riêng. Từ đó có thể tự nghiên cứu và phát triển thêm kỹ năng lập trình php cũng như các framework khác như zend framework, CodeIgniter …

Hãy đăng ký theo dõi kênh để cập nhật kiến thức mới nhất về các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay!

Đăng ký theo dõi kênh:

Xem trọn bộ video khóa học Laravel 5.x tại:

Xem thêm video tại:

Fanpage:

Google+:

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

4 Comments

Bắc Nguyễn

May 13, 2020

Qua bài này mình học được
1) phân cấp thư mục view
Route::get('phancapView',function(){
return ('thumucCha.test');
});
ta vào recouse->views và tạo 1 folder là thumucCha chứa file test.php (view) vậy mỗi lần chạy ta chỉ cần gọi tới thumucCha.view
2) view share
-> cụ thể là ta tạo 1 cái biến với nội dung gì đó, khi đó các route có thể sài biến này
view::share('bien','noi dung cua bien');

Route::get('runURL',function(){
return view('chayNe');
});
vào recouse->views tạo 1 file với name là chayNe.php và nội dung ta viết như sau
<?php
echo $bien;
?>
-> kết quả sau khi quăng thằng runURL lên url là : ''noi dung cua bien"
3) view composer
-> giống với thằng view share nhưng nó chỉ enable cho những thằng được gọi mà thôi
view::composer(['nameRoute1','nameRoute2'],function($view){
return $view->with('bien','noi dung cua bien');
});
ta sẽ tạo các route để test và chỉ có nameRoute1,nameRoute2 được sử dụng $bien, còn các route khác thì ko sài được
4 ) check view có exist
Route::get('checkView',function(){
if(view()->exists('nameRoute1') return 'exist';
else return 'dont exist';
});
// thằng check view nó chỉ làm dc vậy thôi

Reply

Jack

May 13, 2020

Đánh dấu cho anh em nào cần
0:00 -> Hướng dẫn cách gọi tới 1 file view trong thư mục con của thư mục resources
4:52 -> Tạo 1 biến toàn cục trong toàn thư mục view
7:12 -> Tạo 1 biến toàn cục nhưng chỉ có tác dụng với những trang bạn chỉ định
10:43 -> Kiểm tra view có tồn tại hay không, cái này thường hay sử dụng trước khi anh em redirect hay thao tác tới view nào đó

Reply

Jack

May 13, 2020

15/9/2017 mình học tới video này rồi các bạn ơi, Cố lên tôi ơi
Sau khi xem xong video mình học được những điều sau:
1. Anh em có thể vào 1 file view ở trong thư mục của thư mục resources theo quy tắc
– Nếu file index.php ở trong đường dẫn sau resources/laptrinh/laravel/index.php thì khi dùng hàm view muốn đẩy ra file này thì theo đoạn code sau anh em nha:
Route::get('hello',function(){
return view('laptrinh.laravel.index'); // -> thì nó sẽ bay tới ngay lắm tức nha
});

2. Tạo 1 biến toàn cục cho tất cả các view từ file routes.php
Mục đích: Trong lập trình php thuần, thỉnh thoảng anh em muốn có 1 biến toàn cục để xài cho toàn bộ chương trình đó là $_SESSION và đến với Laravel thì anh em không cần nữa vì đã có 2 method của thằng view là share và composer, cùng phang nào
Ở file routes.php:
$name = 'LunVjp';
View::share('title',$name);
Ở file welcome.blade.php trong thư mục resources
<?php if (isset($title)) echo $title; ?>
=> Nếu không thích dùng cho toàn chương trình thì dùng composer nhé

Giả sử có 2 file trong thư mục view là english.php và math.php thì anh em làm theo mình
Ở file routes.php
Bước 1: Bỏ 2 file mà anh em cho biến đó được hiển thị
View::composer(['english','math'],function(){

});
Bước 2: Truyền 1 tham số vào function
View::composer(['english','math'],function($view){

});
Bước 3: Tạo biến toàn cục đó dựa vào method with của đối tượng $view mới tạo
View::controller(['english','math'],function($view){
$view->with('title','Laravel.com');
});
Bước 4: Anh em vô 2 file english.php và math.php và cứ in ra tự nhiên nhé
<?php if (isset($title)) echo $title; ?>
// Nên kiểm tra biến đỏ có tồn tại không trước khi in bởi vì khi dùng PHPstorm nó nhé nhắc cho anh em đó
3. Có 2 cách để kiểm tra 1 view nào đó có tồn tại không nha các anh em?
Cách 1:
if (view()->exists('welcome.php')) {}
Cách 2:
if (View::exists('welcome.php') {}

Reply

Lợi Phạm

May 13, 2020

Cho mình xin file PDF hướng dẫn được không ạ

Reply

Leave a Reply