KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO VÀ ZEND FRAMEWORK 3 TẠI KHOA PHẠM:

Zend Framework là một ứng dụng web hướng đối tượng mã nguồn mở cho PHP 5. Zend Framework thường được gọi là ‘component library’, bởi vì nó có nhiều component mà bạn có thể sử dụng chung hoặc độc lập với nhau. Zend Framework cũng cung cấp một trình triển khai Model-View-Controller (MVC) nâng cao có thể được sử dụng để thiết lập một cấu trúc cơ bản cho các ứng dụng Zend Framework. Một số component được sử dụng phổ biến nhất của Zend Framework, bao gồm Zend_Controller, Zend_Layout, Zend_Config, Zend_Db, Zend_Db_Table và Zend_Registry và Views Helper.
Zend Framework là một trong những thư viện PHP được đánh giá là đầy đủ nhất hiện nay và đang được các công ty lớn trong lĩnh vực CNTT trên thế giới ưu chuộng vì ZF rất linh hoạt, bảo mật tốt, cộng đồng rộng lớn, phát triển rất nhanh.

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

1 Comment

ktxmuadongbuon

April 20, 2020

Có thể làm thêm video bỏ link public hok add. Để link vậy nó sao sao ấy.

Reply

Leave a Reply