Fanpage

Danh sách đầy đủ các bài

Bài 27:DevOps Docker 3 / Dockerfile đây chính là lý do tăng lương, tăng vị trí cho các bạn developer
#devops #awstiengviet #Docker

1. Tạo Dockerfile

# Get base image
FROM centos:7

# Author
MAINTAINER “Nguyen Quoc Bao”

#Cai dat apache
RUN yum update -y
RUN yum install -y sudo
RUN yum install -y epel-release
RUN yum install -y
RUN yum clean all
RUN yum -y install wget
RUN yum -y install httpd
RUN yum -y install –enablerepo=remi,remi-php71 php php-devel php-mbstring php-pdo php-gd php-xml php-mcrypt php-pgsql

#Thiet lap thu muc lam viec
WORKDIR /var/www/html

#copy code tu thu muc code vao image
ADD ./code /var/www/html

# start httpd
CMD [“/usr/sbin/httpd”, “-D”, “FOREGROUND”]

EXPOSE 80

2. Build image
docker build -t httpd_sample .

3. Tạo và chạy container
docker run -d -p 80:80 httpd_sample

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-linux/

9 Comments

OANH PHAM

April 27, 2020

cho em hỏi sao em build docker file chạy tới step 6 bị lỗi và dừng lại vậy ạ

Reply

Hoang Beard

April 27, 2020

thứ tự bài 27, 28 bị nhầm mà không để ý nên xem 28 không hiểu mấy, giờ xem lại 27 😀

Reply

Khang Tran Tri

April 27, 2020

Rất cảm ơn anh. Nội dung truyền tải rất chi tiết, giọng huớng dẫn từ tốn, rõ ràng. Tin rằng những người có tâm như anh sẽ luôn thành công. Chúc anh giữ gìn sức khoẻ trong mùa dịch này

Reply

Trieu Nguyen Ba

April 27, 2020

Thank a,
Bài này a không đưa zo Playlist à anh
E đang xem playlist thấy thiếu Bài 27 😀

Reply

hieu tran

April 27, 2020

bài giảng hay quá anh ơi,
chúc anh có thật nhiều sức khỏe và thành công ạ

Reply

Lê Toàn

April 27, 2020

Cho em hỏi là nếu cứ mỗi lần mình thay đổi code trong thư mục /code thì mình lại phải build ra 1 image và chạy lại container hả a? e cảm ơn ạ

Reply

VU PHAN

April 27, 2020

hay đó anh

Reply

Quốc Cường Nguyễn

April 27, 2020

A nói dễ hiểu quá.cho e hỏi trong video khi chạy container a có nói -d là chạy background thì ý nghĩa của chạy background là gì vậy ạ.

Reply

Thanh Niên Nghiêm Túc

April 27, 2020

mong a sớm ra các bài về volumn và network

Reply

Leave a Reply