PLAYLIST VIDEO VỀ WEBSERVER NÀY ĐÃ CŨ, MÌNH SẼ LÀM MỘT PLAYLIST KHÁC VỀ WEBSERVER XỊN HƠN VÀ MỘT PLAYLIST DÙNG NODEJS TRONG TƯƠNG LAI, CÁM ƠN CÁC BẠN
Nếu có sai sót mong các bạn thông cảm
Link code :

###########################
0:00 Giới thiệu các bài tập
0:36 Giới thiệu folder chứa các file php của VERTRIGO và XAMPP
0:52 Những cái cần học về webserver
2:00 Tại sao phải dùng đến webserver
3:00 Start apache
3:15 Tránh lỗi PORT trên XAMPP
4:00 Phím tắt để mở htdocs (file chứa các file php)
4:30 Tạo và chạy thử một file php đầu tiên trên localhost
5:20 Cách truy cập vào file php vừa tạo bằng trình duyệt
6:26 Cách truy cập vào file php vừa tạo trên một máy tính (điện thoại)khác
— Nhớ là cùng wifi mới vào được nhé
7:45 Tổ chức một file php
8:08 Môi trường code của php và viết gì trong nó
8:14 Môi trường code của form và viết gì trong nó
9:04 Các loại input type trong form :

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-php/

2 Comments

minh duong

May 21, 2020

cảm ơn

Reply

du le

May 21, 2020

anh cho em hỏi làm sao để máy tính hay một điện thoại trên một mạng internet khác có thể truy cập vào trang web mình tạo đó?

Reply

Leave a Reply