* Add Item vật phẩm và Kỳ Trân Các – Linux Server
– Chú ý 3 file trong thư mục gateways3relayrelaysettingssyncfilessettings
+ type.txt (nằm trong thư mục gateways3relayrelaysettingsshop)
+ buysell.txt
+ goods.txt

* Tìm hiểu cấu trúc Kỳ Trân Các, (Tab Vật phẩm, item Tín vật môn phái)
File type.txt có thông tin
TypeName SellID
VËt phÈm 139
Trong type.txt nếu Sell ID la 139, tab “Vật phẩm”

Thì trong file buysell.txt sẽ là dòng 140
Trong dong nay co cac con so lien quan den file goods.txt

File buysell.txt dòng 140 có các con số
2106 2107 2142 2143 2103 2105

Ta thấy buysell.txt có số 2106
thì trong file goods.txt sẽ là dòng 2106+1 = 2107

Nhìn xuống dòng 2107 trong file goods.txt sẽ có 3 thông số đầu là
6 1 1670
Ba thông số này là ba thông số cơ bản của item trong file magicscript.txt, xem trong file magicscript.txt 6 1 1670 là món đồ Tín vật môn phái.

* Lưu ý
– Không biết là do source qui định hay ở đâu, kỳ trân các chỉ có 7 tab, thêm tab khác thì sẽ không chạy.
– Chúng ta chỉ có thể thay đổi tên tab hoặc thêm hoặc xóa item trong kỳ trân các mà thôi.
* Cách thêm item
Các bạn xem từ phút 20:00 trở đi nhé.

* Trong video mình có nói trong file buysell.txt đừng bấm tab nếu các bạn đang sửa ở tab cũ
Còn tab mới thì các bạn phải sử dụng phím tab để thêm từng món item vào kỳ trân các.

@Copyright : bản quyền thuộc về Jackie Gaming.
Facebook:
Twitter:
Mix
Reddit

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-linux/

5 Comments

Nguyen Thanh

April 22, 2020

cam on ad da lam duoc ……tk rat nhieu

Reply

Kiều Lam

April 22, 2020

hay quá ad ơi.

Reply

Nguyen Thanh

April 22, 2020

chi co ad la duy nhat chia se video nhu the nay,cam on ad nhieu chuc ad ra nhieu video ntn nua hay hon nua …

Reply

Football and Me

April 22, 2020

Bạn có thể chia sẻ server bạn đang chơi đc ko? Thấy tính năng cũng hay.

Reply

Nguyen Thanh

April 22, 2020

tk ad nhieu good

Reply

Leave a Reply