Hướng dẫn cho bài: 5 cách chạy lệnh Linux (ls, grep, touch, …) trên Windows
Thực hiện bởi: Trần Đức Lợi (loitranduc@gmail.com)
Youtube channel:
Tham gia nhóm “Cùng nhau học lập trình” trên facebook để cập nhật và trao đổi:


Python Flask tutorial:

Ruby on rails tutorial Season 2:

SQL tutorial basic season 1:

Perl tutorial Season 1:

Ruby on rails tutorial Season 1:

All programmers need to know:

All at:

Source code availabled on Github repos

Nguồn: https://codeigniterbrasil.com

Xem thêm bài viết khác: https://codeigniterbrasil.com/lap-trinh-linux/

Leave a Reply